Test Otomasyonunun Çerçevesi ve Amacı Nedir?

Supreme Test
3 min readNov 5, 2021

--

Firmalar daha hatasız, hızlı ve güncel uygulamalar geliştirebilmek için test otomasyon teknolojisini her geçen gün daha fazla benimsemeye ve kullanmaya başladı. Ancak birçok geliştirme ekibi test otomasyon teknolojisini verimli bir şekilde kullanabilmek için iyi bir test senaryosu geliştiricisine ihtiyaç duyar. Test senaryosu geliştiricilerinin hem iyi bir kod bilgisine hem de ileri düzey bir deneyime sahip olmaları gerekir.

Test mühendislerinin temel amacı geliştirilen uygulamayı kapsamlı bir şekilde denetleyebilecek test senaryoları oluşturmak ve bu test senaryolarını duruma göre güncellemektir. Test otomasyon çerçevesi olarak adlandırılan senaryo hazırlama teknikleri ise geliştiricilerin bu tarz verimli ve amaca yönelik test senaryoları oluşturmasını kolaylaştırmaktadır.

Şimdi, test otomasyon çerçevesinin ne olduğuna ve neden kullanıldığını daha yakından bakalım.

Test Otomasyon Çerçevesi Nedir?

Test otomasyonu çerçevesi yani “test automation framework”, geliştiricilerin daha verimli ve amaca yönelik test senaryoları hazırlayabilmek için dikkate alması gereken bir dizi kuraldır. Test otomasyon teknolojisinin bir çok türü vardır. Bu türlerden en sık kullanılanlar şu şekildedir:

 • Doğrusal test otomasyon çerçevesi
 • Modüler tabanlı test otomasyon çerçevesi
 • Veriye dayalı test otomasyon çerçevesi
 • Kütüphane mimarisine dayalı test otomasyon çerçevesi
 • Hibrit test otomasyon çerçevesi

Yazılım geliştirme ekiplerinin deneyimli bir test senaryosu geliştiricisine ihtiyacı vardır çünkü geliştirilen uygulamaya en uygun test otomasyon çerçevesinin belirlenmesi ve ona göre bir senaryo oluşturulması gerekir.

Kısacası test otomasyon çerçevesi, test senaryoları tasarlamak için kullanılan bir dizi kuraldır. Temel olarak kalite kontrol ekibinin daha hızlı bir şekilde testleri gerçekleştirebilmesini sağlar.

Test Otomasyon Çerçevesinin Amacı Nedir?

Test otomasyonunda çerçevelerin yani “framework’lerin” kullanılmasının en büyük sebebi daha hızlı ve verimli test senaryoları hazırlayabilmek içindir. Test otomasyon çerçeveleri değişik tarzdaki kodlara yönelik nasıl senaryo geliştirilebileceği hakkında taslaklar sunduğu için hem daha başarılı hem de daha verimli test senaryolarının hazırlanabilmesini mümkün kılar. Ayrıca, test otomasyon çerçevelerinin kullanılması hazırlanan test senaryosunun daha doğru sonuçlar vermesini ve insan kaynaklı hataların en aza inmesini sağlar. Test otomasyon çerçeveleri doğru şekilde kullanıldığında test bakım masraflarını da düşürdüğü için uygulama geliştirme maliyetinin de düşmesini sağlayacaktır. Yani test otomasyon çerçevelerinin temel amacı daha verimli, hızlı, hatasız ve az maliyetli test senaryolarının kolay bir şekilde tasarlanabilmesidir.

Şimdi, test otomasyon çerçevesinin faydalarını maddeler şeklinde inceleyelim.

Test Otomasyon Çerçevesinin Faydaları Nelerdir?

Test otomasyon çerçevelerinin değişik türdeki ve büyüklükteki uygulamalar için en uygun test senaryosunu hazırlamayı kolaylaştırmasının yanında birçok farklı avantajı da vardır.

Bunlardan bazıları:

 • Daha verimli testler geliştirilmesini kolaylaştırır.
 • Test bakım maliyetlerini düşürür.
 • Manuel müdahaleyi azaltarak insan kaynaklı hataları en aza indirir.
 • Daha kapsamlı testler hazırlanmasını sağlayarak geliştirme ekibinin yükünü azaltır.
 • Daha çok testin aynı anda koşulabilmesini sağladığı için uygulama geliştirme sürecinin kısalmasını sağlar.
 • Kodun tekrardan kullanılabilirliğini arttırarak uygulama geliştirme maliyetini azaltır.
 • Daha tutarlı ve stabil test sonuçları elde edilmesini sağlar.
 • Uygulamanın geliştirme sürecini kısaltarak ürünün piyasaya daha hızlı sürülebilmesini sağlar.
 • Hazırlanan testlerde kolayca değişiklik yapılabildiği için uygulamaya gelen yeni güncellemeler kolay ve hızlı bir şekilde test sürecinden geçirilebilir.

Bu ve bunlar gibi birçok avantajı sayesinde test otomasyon çerçeveleri günümüzdeki birçok uygulama geliştirme ekibinin temel kullandığı araç haline gelmiştir.

Supreme Test Sayesinde Başarılı Test Senaryoları Hazırlayın

Huawei Türkiye Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen Supreme Test, kullanıcılarının geliştirdikleri uygulamaya en çok uyan test otomasyonu çerçevesini kolay bir şekilde seçmesini ve kullanmasını sağlayarak başarılı bir test otomasyon sistemi kurmalarını kolaylaştırıyor. Supreme Test sahip olduğu API, Arayüz, Veritabanı testleri sayesinde kullanıcıların uygulamalarına en çok uyan test türünü kullanmalarını sağlıyor. Ayrıca kolay arayüzü ve “sürükle-bırak” sistemi sayesinde kolay bir şekilde senaryo oluşturulmasını mümkün kılıyor. İçerisinde bulundurduğu taslak senaryolar sayesinde test senaryosu sürecini daha hızlı ve hatasız bir hale getiriyor.

Bunlara ek olarak Supreme Test:

 • Uçtan uca test kabiliyeti
 • Test senaryosu üretimi ve yeni versiyonların geliştirilmesi
 • 1000'e kadar toplu test senaryo koşumu
 • Zamanlanmış test senaryosu koşumu
 • Agile (çevik) sistemleri destekleyen yapısı
 • Web üzerinden erişim gibi birçok farklı özelliği ile geliştiricilerin test otomasyonu çerçevelerini rahat bir şekilde seçmesini ve kullanmasını mümkün kılıyor.

Kısacası, Supreme Test günümüzde Agile ve DevOps ekipler tarafından sıklıkla kullanılan test otomasyon çerçevesi tekniğini kolay ve başarılı bir şekilde kullanabilmeniz için elindeki bütün imkânı sunuyor.

--

--